Operation PAM – Protect the Afghan Mines

Operation Pam – Protect the Afghan Mines blev afholdt i sommeren 2021 og var vores første hardcore milsim.  Deltagerne til dette event skal have KÆMPE ros for deres måde at rollespille på, jeg tør godt påstå at man sjældent har set et mere indlevende spil end dette Taliban spil i Danmark.  Vekslet mellem at være civil og Taliban fungerede til perfektion og  vi fik også testet køretøj af i området. Det er noget der kommer til at blive gentaget !

Spiloplægget var som følger :
Siden Amerikanske geologer og militæreksperter fra Pentagon i 2010 fandt massive forekomster af jern, kobber, kobolt, guld og litium i det frodige nordlige Afghanistan, har central regeringen arbejdet hårdt med at opbygge miner, der kunne udvide råstofferne og dermed give tiltrængt indkomst til det fattige land. Råstofferne anslås samlet set at have en værdi af 1 billion USD.

I den seneste tid, har landet dog oplevet en stigning af angreb fra lokale Taliban styrker, der har betydet massive uroligheder landet over og at central regeringens egne styrker måtte trække sig fra det nordlige område for at kunne yde assistance andre steder i landet hvor vigtig infrastruktur gør det nødvendigt at have lokale styker.
Central regeringen med præsident Hamid Karzai i spidsen, har derfor bedt NATO om hjælp til at styrke sikkerheden i den vigtige nordlige region.
Præsident Hamid Karzai har bedt NATO om at sætte ind med en større styrke, således de kan bevogte den store lokale guldmine, samt være med til at opstøve og nedkæmpe de lokale Taliban styrker der har hærget området og presset de lokale der hidtil har støttet op omkring mine projektet.
NATOs opgave bliver bevogtning, patrulje, afhøring af lokale civile og ikke mindst transport af guldet til en sikker lokation, således Taliban ikke får fat på det værdifulde råstof, og dermed potentielt sikre en stor indkomst der kan styrke deres tilstedeværelse over hele landet.
Nato skal desuden nedkæmpe Taliban, og opbygge en bedre relation til de lokale i landsbyerne omkring minen.